Vi redigér indholdet

 

**** HBJ's Hjemmeside ****

------->    
                    Der arbejdes på sagen
 
 
 
 

Sider og menupunkter

Der arbejdes på en Beskrivende FORSIDE. Her oprettes 'Menu punkter som fører os til de respektiv sider.
Når der klikkes på et Menu ikon, kommer man direkte til siden så som;
Kontaktformular: Mail til kontakt personen - Arangementer - Design af Logo's / Visitkort - Download af forskeligge praktiske Excel programmer til fri benyttelse - Kommentarer i forbindelse medl (GHS-Greve) Grundejerforeningen Hedelyhaven Søagerparken.
.